آلماکو تولید کننده ماشین آلات فرآوری و بسته بندی خشکبار شامل: ۱ – دستگاه شورکن و تفت خشکبار مدل ۱۲۰۰۰ ۲ – دستگاه سرند شورکن مدل ۱۲۷۰۰ ۳ – دستگاه طعم پاش خشکبار ( لووک ) مدل ۱۲۶۰۰ ۴ – دستگاه خشک کن خشکبار مدل ۱۳۲۰۰ ۵ – دستگاه بسته[…]

دستگاه بسته بندی خشکبار آلماکو