خط بسته بندی محصولات دانه ای

خط بسته بندی محصولات دانه ای ( گرانول ) الماکو شامل :

دستگاه سرند دانه بندی ( سورتینگ ) – دستگاه بسته بندی نیمه اتومات – دستگاه بسته بندی اتومات ( یک توزین – دو توزین – چهار توزین و ده توزین روتاری ) – دستگاه بسته بندی اتومات حجمی – دستگاه پر کن – دستگاه قوطی پرکن – دستگاه کیسه پرکن – دستگاه بسته بندی چای یکنفره ( تی بگ ) – دستگاه بسته بندی تک عددی ( سینگل پک ) – دستگاه بسته بندی پرس تلق ( کاور پک ) می باشد.

بسته بندی محصولات دانه ای

خط بسته بندی محصولات دانه ای ( گرانول ) الماکو شامل :

دستگاه سرند دانه بندی ( سورتینگ ) – دستگاه بسته بندی نیمه اتومات – دستگاه بسته بندی اتومات ( یک توزین – دو توزین – چهار توزین و ده توزین روتاری ) – دستگاه بسته بندی اتومات حجمی – دستگاه پر کن – دستگاه قوطی پرکن – دستگاه کیسه پرکن – دستگاه بسته بندی چای یکنفره ( تی بگ ) – دستگاه بسته بندی تک عددی ( سینگل پک ) – دستگاه بسته بندی پرس تلق ( کاور پک ) می باشد.

بسته بندی محصولات دانه ای

بیشتر

خط بسته بندی محصولات دانه ای هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

محصولات جدید

» محصول جدیدی وجود ندارد